Aktuelni cenovnik


Aktuelni cenovnik nije dostupan 'online'. Za sve informacije o cenama poizvoda obratite se službi komercijale...

Katalog proizvoda

Newsletter


Prijavite se na našu listu da bi ste dobijali najnovije informacije:


 

O fabrici

TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o. osnovana je 1974. godine. Tada je bila sastavni deo Rudarsko-topionicarskog basena Bor. Privatizovana je marta 2004. godine od strane East Point Holdings Ltd. Od aprila 2008. godine fabrika je u vlasništvu Tele-Fonika Kable Sp. z.o.o. S.K.A. iz Poljske.

Razvojni put Fabrike može se podeliti u nekoliko faza:

  • 1974. god. poceto je sa proizvodnjom energetsko instalacionih, signalno-komandnih i fleksibilnih provodnika i kablova sa izolacijom od PVC-a nazivnog napona do 1 kV;
  • 1978. god. izvršeno je znatno povecanje kapaciteta i proširenje asortimana sa kablovima od aluminijuma, kablovima sa izolacijom od umreženog polietilena nazivnog napona do 35 kV, kablovima sa gumenom izolacijom i plaštom i energetskim kablovima sa koncentricnim nultim provodnikom (CEANDER kablovi);
  • 1994. god. pušten je u rad novi Pogon za proizvodnju telekomunikacionih kablova i provodnika sa izolacijom od PVC-a, polietilena i penastog polietilena, proizvodnog kapaciteta cca. 1.500 tona godišnje;
  • 1999. god. ostvareno je proširenje asortimana osvajanjem tehnologije izrade vatrootpornih bezhalogenih kablova , kao i kablova za prenos podataka;
  • 2002. god. pušteno je u rad Postrojenje za proizvodnju PVC granulata za izolovanje i plaštiranje kablovskih proizvoda. Kapacitet ovog postrojenja je cca. 3.000 tona godišnje.

Proizvodni kapacitet Fabrike je oko 20.000 tona kablova i provodnika godišnje. Proizvodi Fabrike zadovoljavaju svetske standarde i normative kao: IEC, BS, VDE, HD, NFC, GOST, SS, SABS, BDS. Svoje proizvode Fabrika kablova Zaječar izvozi u mnoge zemlje sveta i proizvode prate Sertifikati inostranih laboratorija i specijalizovanih asocijacija za sertifikaciju.

TF Kable Fabrika kablova Zaječar je 1995. godine uvela Sistem menadžmenta kvalitetom u saglasnosti sa standardom ISO 9002 , a 2006. godine Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u saglasnosti sa standardom ISO 14001:2004. Danas Fabrika poseduje Sistem menadžmenta kvalitetom u saglasnosti sa standardom ISO 9001:2015, broj sertifikata DAS83378781/1/Q i Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u saglasnosti sa standardom ISO 14001:2015, broj sertifikata DAS93187253/1/E.

Naš slogan "KVALITET I PRIZNANJE SU NA NAŠOJ STRANI" prati osvajanje novih proizvoda i tržišta.

Trajno opredeljenje Fabrike je maksimalno uvažavanje zahteva kupaca i razvijanje dobrih poslovnih odnosa sa partnerima.

TELE-FONIKA Kable GmbH - Niemcy TELE-FONIKA Kable GmbH - Niemcy TELE-FONIKA Kable GmbH - Niemcy